Odhlašování a změny

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašovat a přihlašovat obědy lze:

1. na www.e-jidelnicek.cz

2. strávník si může obědy též přihlásit nebo odhlásit svým čipem na PC boxu,

    který je umístěn při vstupu do jídelny.

3. do 7:30 hodin e-mailem  jidelna@tyrsova.cz,  v krajním případě telefonicky  733 775 414

 

Během dne je možno odhlásit či přihlásit oběd již jen na následující dny.

Odhlašování musí být vždy na dobu určitou (od – do).

Tyršova > Školní jídelna > Odhlašování a změny
Loading...

Školní jídelna

Loading...

Školní jídelna