Odhlašování a změny

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašovat a přihlašovat obědy lze ráno do 7.30 hodin telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailu.

733 775 414

Během dne je možno odhlásit či přihlásit oběd již jen na následující dny. Odhlašování musí být vždy na dobu určitou (od – do). Strávník si může obědy též přihlásit nebo odhlásit svým čipem na PC boxu, který je umístěn při vstupu do jídelny.

Tyršova > Školní jídelna > Odhlašování a změny
Loading...

Školní jídelna

Loading...

Školní jídelna