Školní psycholog

Od nového školního roku 2021/22 působí na této škole školní psycholožka, Mgr. Nicole Mrňáková. V rámci školského poradenského pracoviště úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní v opoře a vedení dětí s podpůrnými opatřeními a z odlišného kulturně-jazykového prostředí, a také s metodikem prevence v šetření klimatu ve třídách, prevenci šikany a dalších preventivních programech. Ve třídách provádí taktéž intervence ke zlepšení empatie a komunikace mezi žáky. K dispozici je dětem též k individuálním konzultacím ve formě krizové intervence či střednědobé spolupráce v řešení osobních i studijních obtíží. Individuální konzultace nabízí též rodičům, a to v případě jakéhokoli podezření na obtíže ve fungování dítěte ve škole či v případě nejistoty ve výchovné oblasti. Je taktéž ochotna nasměrovat na jiného odborníka či instituci, která by v konkrétní chvíli byla pro dítě či rodinu nejvhodnější. Dle potřeb jednotlivých žáků, potažmo tříd, je v rámci činností psychologické opory možné uskutečnit skupinové relaxační programy či podpůrné skupiny při riziku školního neúspěchu. Podporuje vztahy mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem a konzultuje rovněž s učiteli metodické působení v hodinách. Důležitou součástí práce školního psychologa je i kariérové poradenství (profesní orientace) pro deváté i osmé ročníky. 

V případě jakéhokoli dotazu se na mne neváhejte obrátit na emailovou adresu .

 Konzultační hodiny 
  pro rodiče po e-mailové domluvě
Út: 9:00 - 14:0014:00 – 15:30
St: 9:00 – 14:0014:00 – 15:00
Pá: 8:00 – 13:00 

Po vzájemné dohodě je konzultace možná i v jinou dobu.

Loading...

Školní poradenské pracoviště

Loading...

Školní poradenské pracoviště