Dokumenty k zápisu

Soubor:informace_k_zápisu_do_1._tříd.pdfPopis:Informace k zápisu

Soubor:kritéria_pro_přijímání_žáků_k_pŠd_ve_šk._roce_2020_2021.pdfPopis:Kritéria přijetí

Soubor:dost_o_přijetí_dítěte.docPopis:Žádost o přijetí dítěte

Soubor:zápisní_list.docPopis:Zápisní list

Soubor:dost_o_odklad_školní_docházky-formulář.docPopis:Žádost o odklad

Tyršova > O škole > Dokumenty > Dokumenty k zápisu